PUBLIKATION: Ska hållbarhetsfrågorna få verkligt genomslag i den rumsliga planeringen av både städer och landsbygd så måste vi först förstå att det finns långt fler former av kapital än enbart monetära resurser. Kort sagt så handlar hållbarhetsfrågorna, enligt läroboken ”Timeless Cityland”, ytterst om hur olika former av kapital, från fysiska, biologiska, sociala, kulturella och ekonomiska och ytterligare ett antal, synliggörs, värderas och förvaltas på plats för att samhället ska ges en positiv utveckling.I slutet av boken så får läsaren en rad exempel på hur man kan gå tillväga för att nå en mer hållbar samhällsplaneringsprocess och tips på hur olika resurser och former av kapital kan tas tillvara på nya och förhållandevis enkla sätt.

Huvudförfattaren Per G Berg vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala ser flera syften med denna bok; dels som en lärobok om hållbar samhällsutveckling. Innehållet kan också användas av studenter som vill lära sig mer om interdisciplinära metoder för att nå hållbar utveckling eller som vill fördjupa sig i hållbar samhällsplanering.

  NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar