PUBLIKATION: I en granskning av vilka institutioner, vilka medlemsstater och vilka lobbyister som har störst genomslag när beslut fattas inom EU, visar det sig att de stora medlemsstaterna har fått ett ökat inflytande. Denna slutsats dras i årets Demokratirapport från Studieförbundet Näringsliv Samhälle, SNS. – EU:s stora medlemsstater har flyttat fram positionerna på flera fronter, säger rådets ordförande Jonas Tallberg i ett pressmeddelande. Stormakternas favoritorgan Europeiska rådet, där stats- och regeringscheferna samlas, har stärkts. Stormakterna samarbetar också allt mer i exklusiva stormaktsallianser. Och de är särskilt väl företrädda bland lobbyisterna i EU. – Många har nog inte heller förstått betydelsen av att EU:s ministerråd får nya röstningsregler 2014. Stormakterna kommer framöver att väga ännu tyngre än idag, både enskilt och som grupp. SNS demokratiråd betonar vikten av att ett litet land som Sverige använder sina begränsade resurser effektivt, och prioriterar hårt vilka sakfrågor man vill driva. Sverige bör även inrikta mer av sina ansträngningar mot EU:s nya maktcentrum, Europeiska rådet och Europaparlamentet, samt se till att bygga strategiska koalitioner.   Länk till rapporten:    NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar