PUBLIKATION: Det är ett faktum att forskning kring regional utveckling sker vid inte mindre än 23 lärosäten i dag.

Till detta kommer ytterligare 12 statliga myndigheter och verk som på olika sätt bidrar till kunskapsproduktionen om regioners förutsättningar och villkor.

Studien som är skriven av forskaren och biträdande lektor i urbana och regionala studier, Jonathan Metzger vid svenska KTH, är publicerad av svenska RegLab.

Läs mer: http://www.reglab.se/wp-content/uploads/2011/11/Svensk-forskning-om-regional-utveckling-oversikt.pdf

NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar