EU / NORDEN: Städer och landsbygd existerar inte i två isolerade sammanhang. Trots detta så har samhällsplaneringen och verksamheter liksom stödsystem förstärkt ett synsätt där man skiljer sammanhangen åt.
I publikationen ”Framtida markanvändning; att göra det mesta möjliga av marken under 2000 talet” (Land Use Futures: Making the most of land in the 21st Century) tar professorn Philip Lowe upp denna fråga och påpekar att bara vattenfrågan, livsmedelstillgången, utmaningar kring framtida boendeformer liksom energisäkerhetsfrågorna alla utmanar denna konstgjorda uppdelning.
Enligt honom så är det hög tid för företrädarna från båda sidor, landsbygdsförespråkare och storstadsivrare, att upptäcka vad den andra sidan har att erbjuda i form av utvecklingsmöjligheter. En av utmaningarna för att komma runt det existerande synsättet menar han är att börja arbeta mer tvärdisciplinärt påpekar professor Lowe.
 
Länk till rapporten: 
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar