SVERIGE / NORGE: Ska den regional innovationspolitiken i det norska fylket Östfold leda någonstans så behövs aktörerna gemensamt sätta sin prägel på alla delar. Och i det läget blir det regionala ledarskapet helt avgörande för att politiken ska nå framgång.
Det är några av slutsatserna som Steinar Normann drar i examensarbete som har temat "Innovasjonspolitikk og strategier for kulturnæringene i Østfold”. Uppsatsen är skriven inom programmet Master of Innovations Management vid Högskolan i Hedmark respektive Faktulteten för Samhälls- och Livsvetenskaperna vid Karlstads universitet.
Norrman förespråkar i sin uppsats att man i Östfold satsar på två överordnade strategier; en kring entreprenörskap, en för hela innovationssystemet. Inom den sistnämnda så behövs en strategi för att nätverken mellan företagen ska utvecklas. Strategierna är enligt Normann ett sätt att garantera att politiken inte blir innehållslös, eftersom hela innovationssystemet bygger på frivilligt samarbete och det behövs olika slags stöd i den processen. Steinar Norrman menar också att det behövs ett nytt slags regional kunskap om hur dessa processer utvecklas och hur olika policys samverkar för att den regionala ledningen ska bli effektiv.
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar