EU: Enligt den senaste undersökningen från Rådet för Europas Kommuner och Regioner (CEMR) så kommer nästa år bli lika tufft eller ännu kärvare för lokala och regionala beslutsfattare. De här signalerna går på tvärs med vad EU:s egna och andra internationella organ förutspår. 
När politiker från olika håll i Europa därför möttes till CEMR:s konferens i Utrecht i Nederländerna den 17 november så var det för att anta den gemensamma ”Utrechtdeklarationen”. Deklarationen innehöll en agenda för de största utmaningarna som kommuner och regioner kommer att ställas inför under perioden 2010 – 2013. I agendan nämns bland annat efterverkningar av den ekonomiska krisen, den sjunkande delaktigheten från medborgarna i samband med valen till kommuner och regioner, samt behovet av effektivare organisering av den lokala och regionala nivån. 
 
Läs mer: 
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar