SVERIGE: Finns förutsättningarna för att de två regionerna Värmland och Västra Götalandsregionen ska kunna bilda gemensam regionkommun? Och vad blir i så fall konsekvenserna? De frågorna ska utredas. De båda kommunerna har startat en gemensam utredning.
Utredningen ska framförallt lägga kraften på fyra utpekade områden:
1. Möjligheterna att driva en effektiv regionutveckling, där områden som näringsliv, utbildning och kompetensförsörjning, turism, samverkan med Norge samt miljö och naturresurser ingår.
2. En heltäckande hälso- och sjukvård, inklusive tandvård och folkhälsa med hög kvalité.
3. En samlad bild av trafikinfrastruktur och kollektivtrafik inom hela regionen.
4. All verksamhet inom kulturområdet där regionerna ansvarar. Den politiska styrgruppen vill även ha en femte analys, där den nya regionens förutsättningar för långsiktig konkurrenskraft i ett nationellt och globalt perspektiv synas. Men den delen ska upphandlas och göras separat.
Allt utredande ska enligt planerna vara klart i april nästa år. Rapporterna från de fem analyserna ska däremot vara klara senast första februari nästa år då ledningsgrupp med regiondirektörerna och landstingsdirektören i Värmland ska få del av rapporten. De moderata ledamöterna poängterar i ett pressmeddelande att inget samgående är klart. Skulle däremot utredningen visa på att förutsättningarna finns och politiken väljer att gå på det spåret, så kommer ett samgående ändå inte bli aktuellt innan 1 november 2014.
 
Läs mer: 
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar