SVERIGE / LANDSTING: Den politiska ledningen, alltså Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, för Örebro läns landsting och dessutom Centerpartiet har i sina budgetar för 2010 skrivningar om att en regionkommunbildning för länet bör utredas. Under budgetsammanträdet visade det sig att även andra partier stöder förslaget.  

Örebro län har varit en av de regioner som av olika skäl hamnat lite vid sidan av olika försök till större regionbildningar. I förra numret av Gränsbrytning kunde vi berätta om att landstingen runt Mälardalen nu öppnar dörren på glänt för grannen i väst. Men nu visar det sig att Örebro läns landsting har fler planer på lut. 
 
Ansökan under våren
– Örebroregionen har ett stort behov av en starkare regional aktör som kan ta det samlade greppet, säger Marie-Louise Forsberg Fransson, socialdemokratiskt landstingsråd.
Hon vill att man inom länet bildar en regionkommun som kan matcha en länsstyrelse med ett tydligt mandat.
– Vår ambition är att under våren kunna ställa samman en ansökan om att få bilda regionkommun. 
 
Inte ensamma
Nu är Socialdemokraterna inte ensamma om att vilja göra slag i saken. Sammanlagt har fem partier valt att ställa sig bakom idén: Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Kristdemokraterna
och Centerpartiet.

– Tre av dem, Socialdemokraterna, Centern och Vänsterpartiet, har samma förslag i sina budgetförslag. Kristdemokraterna och Miljöpartiet ställde sig bakom frågan i debatten, berättar Forsberg Fransson.

Kent Persson, oppositionsråd i landstinget säger sig bara ha noterat frågan som han tycker knappast kommit upp på bordet.

Hur ställer ni er till ett sådant här förslag?
– Vi får väl se vilka förutsättningar som finns. Den här saken måste ju utredas.
Är du positiv eller negativ till själva idén?
– Jag är positiv men det här är ingen stor principiell fråga för oss. Det vi ställt oss tveksamma till är just stora regioner, säger han.
 
Kommunerna inte tillfrågade
Än så länge är inte kommunerna tillfrågade. Regionkommunsfrågan är helt intern inom landstinget.
– Vi har däremot diskuterat frågan inom vårt parti och där finns uppslutning kring regionfrågan, säger landstingsrådet Marie-Louise Forsberg Fransson
 
Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar