RECENSION: Kan förnyelsens mysterium finnas dold i kulturens mylla? Det är lätt den spontana känslan som dyker upp när man bläddrar igenom den 464 sidor tjocka boken ”Kulturens kraft för regional utveckling” med Lisbeth Lindeborg och Lars Lindqvist som de två drivna redaktörerna.
I korthet försöker den här boken ge den nyfikne ett fylligt svar på hur kulturen bidragit till en rad spännande förändringsprocesser som alla är unika och kan följas på plats runt om i hela Sverige och i några andra europeiska länder. Sammanlagt har 22 stycken forskare varit med om att bidra till innehållet som ger både en teoretisk bakgrund, speglar metodmässiga utmaningar och exempel till de handfasta exemplen som finns på både lokal och regional nivå. I ett inledande samtal i boken början så missar Lindeborg och Lindqvist inte heller chansen att ge en historisk tillbakablick, en europeisk utblick och även idéer om vad kulturen kan bidra med på sikt i framtiden.
Det finns goda chanser för att den här boken kommer stå sig ett bra tag framöver. Bokens upplägg gör det möjligt att antingen få en snabb överblick eller gräva mer på djupet beroende på hur mycket tid som läsaren vill lägga ned. Sannolikt en klassiker.
 
Boken kan beställas från SNS och har ISBN-nummer 978-91-86203-43-6
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar