SVERIGE / STATEN: På torsdagen tog regeringen ett beslut om att ge den så kallade Organisationskommittén ett tilläggsdirektiv, som innebär att staten tar ett samlat grepp kring de ansökningar om att få bilda regionkommuner som legat på regeringens bord sedan september.    

I november fattade kammarkollegiet sitt beslut om att neka två ansökningar om att få bilda regionkommuner i Norrland respektive Svealand. Sedan dess har man ute i kommuner och regioner hållit andan i väntan på ett besked från regeringen om ett slutgiltigt beslut. Men nu hamnar frågan alltså i knäet på Organisationskommittén och utredaren Mats Sjöstrand, som ska lämna ett förslag som både tar hänsyn till regionala önskemål och statens egna avsikter.  
 
I tilläggsdirektivet (Fi 2009:07) kan man läsa att utredaren ska försöka hitta nya gränsdragningar mellan främst de fyra norrlandslänen men också i mellan Dalarna, Gävleborg och Uppsala län som uppfyller indelningslagens krav. Enligt direktivet ska utredaren också höra efter om några kommuner eller landsting vill ändra på de nuvarande länsgränserna och i sitt förslag ta hänsyn till detta. Alla önskemål ska till sist bedömas utifrån en helhet, heter det i tilläggsuppdraget.
 
Har tid på sig
Vad innebär tilläggsdirektivet för dig som utredare?
– Jag får stuva om i min dagordning. Det här skulle jag ju inte alls syssla med.
Några nya kartor?
– Det är en sak som är säker: några kartritningar blir det inte. Allt måste växa fram underifrån.
Men i praktiken – vad kommer du att göra?  
– Jag kommer att lyssna på valda politiker i de aktuella länen ute i landet. Sedan ska jag undersöka vilka möjligheter som står till buds. Men jag är ingen förhandlingsman och jag ser inte att det är någon jättebrådska, för inget kommer att behöva vara på plats innan år 2015. 
Men besluten behöver väl fattas tidigare?
– Jo, det är sant men där har vi fram till 2012 på oss så det hinner vi.
Vad kommer du att säga då du nu ska åka runt?
– Jag kommer först och främst att lyssna och se på vilka punkter som man kommer överens. Om man läser kammarkollegiets beslut så ser man att politiken fått bakläxa, och man därför har en del att göra på hemmaplan.
Med tanke på ditt ursprungliga uppdrag, borde inte staten ha ett ord med i laget?
– Jag kommer inte att föra fram någon uppfattning alls, till en början. Om allt kärvar sig sedan, så får vi väl se.
Och vart kommer du börja?
– Jag kommer att starta längst upp i norr.
 
Norrstyrelsen tar time out
Gränsbrytning tog också kontakt med Norrstyrelsens projektledare Jan-Åke Björklund för en kommentar:
– Det här är verkligen ett steg framåt. Nu tar äntligen regeringen i hela frågan och driver på, och det har vi väntat på! Men ju tidigare gränserna blir klara desto bättre. När gränserna är klara kan organiserandet börja och sammanläggningsdelegerade utses. Det finns ingen anledning att dra på det till 2012. Vad innebär det Norrstyrelsen?
– Vi har gjort det vi kan och väntar nu på vad Mats Sjöstrand kommer fram till. Norrstyrelsen kommer att ta en paus från och med mars, i väntan på valet i höst. Sen är vi tillbaks på banan och kan förhoppningsvis gå i gång med full fart igen, säger Björklund.
 
Läs mer: 
 
Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar