SVERIGE / STATEN: Statskontorets tilldelades nyligen uppdrag av regeringen att ta reda på hur allmänheten och företagen uppfattar kvaliteten i de offentliga verksamheterna på såväl statlig som kommunal nivå. En översyn av hur den offentliga förvaltningen utvecklas och verksamheternas resultat ingår också i uppdraget.