DANMARK. Den danska lärarkonflikten varade i fyra veckor innan regeringen grep in. Nu blir det som arbetsgivarparten vill – från augusti nästa år ska både lärare och elever tillbringa mer tid i klassrummen.

 

Det var nödvändigt att ingripa så att våra barn får gå i skolan igen, förklarade statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) vid en presskonferens sedan lockouten blåsts av.

Konflikten handlade konkret om arbetsgivarnas rätt att leda och fördela arbetet, främst när det gäller lärarnas förberedelsetid i förhållande till den tid som ska tillbringas med eleverna. Den 2 april stängdes cirka 67 000 kommunalt och statligt anställda lärare ute från sina arbetsplatser, genom en av de mest omfattande lockouterna i Danmarks historia. Cirka 875 000 elever drabbades, främst i grundskolan.

Slut på tålamodet

När eleverna efter tre veckors konflikt hade förlorat över en miljon lektioner och parterna inte ens närmat sig förhandlingsbordet, började regeringen tappa tålamodet. Några dagar senare kallades folketinget in för att snabbt klubba igenom en ny lag som tvingade tillbaka lärarna till skolorna. Lagförslaget antogs med röstsiffrorna 96 – 13, endast vänsterpartiet Enhedslisten och mittenpartiet Liberal Alliance gick emot och regeringen lyckades därmed både avsluta konflikten och fastställa ramarna för det nya avtalet.

Modell under angrepp

Måndagen den 29 april öppnades skolornas portar igen, för både lärare och elever.

Men lärarna, som under konflikten demonstrerat i tiotusental utanför regeringspalatset Christiansborg, rasar mot vad de både kallar ett övergrepp och ett angrepp på den danska modellen, där arbetsmarknadens parter normalt kommer överens, utan ingrepp från regeringen.

Helle Thorning-Schmidt förstår kritiken:

– Det är en allvarlig sak att gripa in genom en ny lag. Vi hade hoppats att parterna själva skulle finna en lösning vid förhandlingsbordet, men när det inte skedde blev vi tvungna att ta hänsyn till helheten, förklarade statsministern som också poängterade att hon fortfarande tror på den danska modellen.

Löneökning

Förutom att skolledarna får mandat att helt och fullt bestämma över lärarnas arbetstider gäller också följande i och med det nya avtalet:

* Lärare över 60 år får inte längre rätt till nedsatt arbetstid med full lön. Förmånen kommer att fasas ut.

* Som kompensation kommer lärarna att få en löneökning på motsvarande 3 650 – 4 650 SEK per år.

* En pott på 1,1 miljarder SEK avsätts till fortbildning, fram till och med 2020. Dessutom avsätts 146 miljoner till kompetensutveckling enbart under de närmaste åren.

Det nya avtalet träder i kraft 1 augusti 2014.

 

Anne Wollter

Lämna en kommentar