DANMARK: Det danska regeringspartiet Venstre har linjen klar för sig. Innan EU:s nästkommande programperiod 2014 ska de danska regionerna vara bortsopade från banan! Därför måste frågan upp på agendan innan valet till folketinget.  

Det var i början av augusti som den danska regeringen släppte bomben som för alla kom helt oväntat: De danska regionerna har spelat ut sin roll. Deras uppgifter ska fördelas mellan staten och kommunerna. Varför det här politiska utspelet kommer just nu vet ingen men spekulationerna är många: – Möjligen kan man se detta som ett taktiskt sätt att koppla frågan till det förestående valet. En röst på Venstre kan då av partiet och politiken tolkas som en röst för att lägga ned regionerna, säger Lone Vingtoft, utredare på föreningen danska regioner.   Specialtillsatt kommission bakom förslag Regeringens förslag kommer ursprungligen från en kommission som den danska regeringen tillsatt tidigare under året och som haft i uppdrag att se över situationen inom dansk hälso- och sjukvård. Ordföranden för denna kommission är en tidigare direktör inom danska KL, kommunernas intresseorganisation. Numera finns ett utskott knutet till samma kommission som ska arbeta fram ett förslag till hur en ny reform ska genomföras och detta förslag ska vara klart senast 2012. Därefter ska processerna sätta igång och de nya strukturerna ska vara på plats innan EU:s nya programperiod startar i januari 2014.   Allt kretsar kring sjukvården Men så här långt upplevs hela debatten som väldigt skev, menar Vingtoft, eftersom all argumentation från regeringens sida handlar om sjukhusen och vården när regionerna i praktiken är involverade i så mycket mer. Av det skälet har man på Föreningen Danska regioner också samlat ammunition på sin webbplats där man redogör för vad regionerna faktiskt åstadkommit sedan tillkomsten 2007.  Här finns också inlägg från en rad forskare som alla anser att priset för en ny reform skulle innebära både stora kostnader utan några direkt uppenbara effektivitetsvinster. Sannolikt skulle situationen snarare bli den omvända. Tyst från kommunsektorn Systerorganisationen KL, som utgör paraplyorganisationen för alla danska kommuner, har så här långt valt att hålla tyst. Pressansvarig Jonas Heltberg, menar att det varit ett gemensamt beslut från alla politiska partier att inte gå in i den här frågan nu. – Vi närmar oss en valrörelse och politikerna i vår styrelse vill i nuläget inte blanda in den här frågan. Det blir snarare aktuellt efter valet då partierna kan ta ställning utifrån valresultatet, säger han. Samtidigt medger han att det för de vanliga människorna kan tyckas lite besynnerligt att regeringen tar upp den här frågan just nu. – Tidigare har ju regeringen sagt att det regionerna gjort är bra men nu två veckor före valet så vänder man helt om och vill lägga ned alltsammans. På den punkten får han också medhåll från Vingtoft: – Som medborgarna undrar man vad som händer!   Fler uppgifter eller avveckling Inom politiken så får Venstre applåder från Danske Folkeparti och Konservativa som båda länge förespråkat en nedläggning. Kritiken kommer lika förutsägbart från oppositionen med Radikala Vensre, Socialdemokraterna och Socialistiskt Folkeparti som alla snarare önskat lägga över ännu fler uppgifter på regionerna. Här tillåter sig Jonas Heltberg spekulera över vad som kan hända vid ett maktskifte. – Det är fullt tänkbart att en ny regering där oppositionen tar över makten skulle kunna innebära att socialfrågor och miljöfrågor lyfts bort från kommunerna och hamnar på regionerna och det vore ju inget drömscenario för kommunsektorn.   Skilda uppfattningar Men regeringens utspel har också skapat bekymmer inom Venstre. Danska Regioners vice ordförande, tillika Region Syddanmarks regionråd, Carl Holst som själv  

tillhör Venstre, har tvingats ta ställning för regionerna. I ett pressmeddelande hämtat från danska regioners hemsida så säger han:  – Regionerna arbetar benhårt på att fortsätta höja kvalitén inom det danska sjukhusväsendet. Den utvecklingen får inte gå i stå då den både är till gagn för patienterna och för samhällsekonomin i sin helhet.    Läs mer:    Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar