REGION / LEDARSKAP: När EU:s politik blir allt mer integrerad så blir det regionala ledarskapets utmaningar allt mer komplexa. Denna problematik togs i somras upp av Universitetet i Birmingham i samband med deras sommarskola. Under årets rubrik ”Re-imaging place leadership for the 21st century” så ville arrangörerna sätta fokus på den allt mer angelägna frågan om hur olika politikområden ska kunna knytas samman i den praktiska politiken på den plats där besluten fattas. Under dagarna 4 – 7 juli så hann deltagarna beröra hur ett samlat ledarskap på en plats gemensamt kan tänka nytt kring en rad angelägna områden så som stadsplanering, fastighetsförvaltning, utbildning, hälsa, kriminalitet och så vidare.   Läs mer:    NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar