Region Värmland visar upp sig på ämställdhetskonferens i Bryssel 

Region Värmlands projekt Lärling 2.0 valdes ut som ett av tolv projekt från Europa för att berätta om hur de har arbetat med jämställdhet mellan könen på en konferensen om i Bryssel. Konferensen ”Gendering the Flagships” syfte var att öka kunskap om hur genusperspektiv kan användas som modell genom att visa på forskningsresultat och på konkreta exempel, däribland Lärling 2.0. Lärling 2.0 är en storsatsning av Region Värmland i syfte att ge unga människor en chans att komma in på arbetsmarknaden via lärlingsutbildning. Projektet har belyst jämställdhetsfrågor angående tilldelning av lärlingsplatser, utformning av platsannonser och imagebilden av lärlingen.

Skåningar nöjda med kulturutbud

Region Skåne genomförde nyligen en undersökning av skåningarnas kulturvanor i syfte att möta de framtida förväntningar på kulturutbudet som de kan tänkas ha. Resultatet visade att 7 av 10 är nöjda med det rådande kulturutbudet som finns tillgängligt i Skåne. Det som saknades, visar rapporten, är musikarrangemang, teater och aktiviteter för barn och unga. Kulturnämnden kommer att använda rapporten för att fortsätta samtalet med kommunerna Skåne och för att föra en dialog med medborgarna inför framtagandet av nästa regionala kulturplan för Skåne, 2013-2015.

Region Skåne får ny kulturchef

Gitte Grönfeld Willie har utsetts till ny kulturchef i Region Skåne. Hon kommer närmast från Region Själland där hon är ansvarig för kulturfrågor. Förutom att ansvara för de danska kulturfrågorna är hon även rådgivare på Öresundskommittén. Gitte Grönfeld Wille som är på semester fram till att hon till tillträder sitt arbete säger sig vara lockad av Region Skånes internationella inriktning och ambition om att vara Europas mest innovativa region år 2020. I en nyligen publicerad rapport som Region Skåne beställde av OECD framkom att Skåne redan är en av de mest innovativa regionerna i världen. Dock så pekar rapporten också ut några problemområden som Skåne behöver ta itu med; svagt entreprenörskap, låg sysselsättningsgrad och integrationsproblem. En paradox kan tyckas att Skåne både är en av världens främsta kunskapregioner och samtidigt har låg sysselsättningsgrad och en av de mest innovativa regionerna samtidigt som entreprenörskapet är lågt.

Lämna en kommentar