SVERIGE / STATEN: Satsningarna på järnvägssidan är underdimensionerade. Planeringsprocesserna liksom investeringstakten måste också gå snabbare. Dessa krav ställde en enad panel av regionpolitiker vilka deltog under debatten ”Infrastrukturministern i heta stolen” den 6 april arrangerad av Näringsdepartementet.  

Under den nu liggande åtgärdsplanen för åren 2010 – 2021 så kommer 500 miljarder satsats på landets infrastruktur. Ändå är detta allt för lite enligt de flesta bedömare. Så sent som i förra veckan lämnade regeringen besked om att de avser lägga ytterligare 800 miljoner till järnvägen för att rädda situationen på de mest akuta platserna runt om i landet.   Landets infrastruktur är ett ständigt hett ämne på alla håll i landet. Ett av skälen är att sittande och tidigare regeringar under en längre tid avstått ifrån att nyinvestera och underhålla framförallt vägar och järnvägssträckor i en sådan utsträckning att kapaciteten kunnat matcha de behov som vuxit fram. När regeringen och Infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd bjöd in till ett samtal om de behov som finns ute i landet så steg engagemanget snabbt i lokalen.   Globala trender som ställer planeringar på ända På plats fanns Bo Källstrand från Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Anders Ahlgren (c) från Region Dalarna, Bengt Dahlqvist från Region Jönköping, Pontus Lindberg från Region Skåne, Jacob Spangenberg från Region Uppsala, Kristina Jonäng från Region Västra Götaland samt Jan Owe-Larsson (m) från Region Östsam. När de var och berättade om situationen på hemmaplan och vilka utmaningar som de ansåg var mest angelägna så blev bilderna väldigt olika. I Västernorrland visade det sig att krånglande signalsystem införda som ett led i den europeiska harmoniseringen hade medfört stora bekymmer för all godstrafik. Västernorrland satt också i likhet med Dalarna en ovanlig situation där de stigande råvarupriserna på malm nu gjort det på nytt lönsamt att påbörja gruvbrytning i gruvor som för länge sedan slagits igen. Ovanpå detta upplever Dalarna just nu en explosionsartad ökning av turister sätter stor press på infrastrukturen: – Det skulle sannolikt bli en lönsam affär om staten omgående investerade i nya järnvägsförbindelser ut till närmaste hamnar så att vi bara får ut malmen på den internationella marknaden, sa Ahlgren.   Kalkyler som aldrig stämmer I Uppsala irriterade man sig framförallt över missvisande investeringskalkyler där den verkliga slutnotan mycket väl kunde vara dubbelt så stor som prognosen.Det här är inte hållbart sa Jacob Spangenberg som menade att mycket av bekymren hänger samman med de nuvarande planeringsprocesserna: – En länstransportplan är en pandoras ask av särintressen som man lyckas sluta vid ett givet ögonblick och när den sedan öppnas igen så kommer det massa andra saker som man måste hantera…, sa han under mötet. Även Östgötarna har hamnat i en mycket speciell situation där de regionala förutsättningarna för kollektivtrafiken ständigt rycks sönder eller hotas av hur SJ nationellt väljer att i tid lägga sina tågstopp i länet. Ett underliggande bekymmer är kapacitetsbristen utmed järnvägsnätet som innebär att nationell trafik tvingas konkurrera med den regionala kollektivtrafiken på järnväg. – Och där väger våra 3 miljoner arbets- och studentpendlare ganska lätt mot den förhållandevis lilla gruppen som pendlar utmed det nationella stråket Stockholm – Malmö, poängterade Jan Owe-Larsson.  

Behov som aldrig mättas Kristina Jonäng från Västra Götaland och Bengt Dahlqvist från Region Jönköping hade andra saker som de var mer bekymrade över. Dahlqvist nämnde planerings- och investeringstakten och Jonäng menade att behovet av en fungerande regionförstoring hela tiden gör sig påmind. Till detta kommer all frakt med gods till och från Göteborgs hamn som måste fungera flexibelt och som samtidigt ökar i volym.   Sunda statsfinanser A o O Ministerns svar till de regionala företrädarna handlade om att staten trots alla behjärtansvärda behov måste hålla sina finanser sunda. – Det som tillsist avgör hur staten handlar beror på vad det kostar att genomföra eller rent av tidigare lägga insatserna alternativt skjuta dem på framtiden, var hennes avslutande kommentar i den frågan.   Se webbsändningen:    NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar