På andra sidan Atlanten har Gallup gjort en stor undersökning (480 000 intervjuer!) på upprag åt The Business Insider om vilka regioner i USA som 2032 kommer att vara bäst att bo i. 

Gallup har tittat på 13 stycken olika parametrar för att avgöra vilka regioner som går en ljus framtid till mötes. De regioner som hanterar arbetslöshet, finansiella oro, vårdkostnader, fetma och utbildningsutmaningar kommer att locka till sig människor som har möjlighet att välja ett bra liv. Enligt undersökningen kommer människor att söka sig till the Pacific, Mountain, och West North Central regions. Här kommer de som har ett arbete vara heltidsanställda och de som har en chef kommer att bli behandlade som en partner. Den största orsaken dock till att The Pacific, Mountain och West North Central kommer att ha de bästa framtidsutsikter är inte att de har den bästa sjukvården i landet, de främsta karriärmöjligheter eller de mest begåvade lärare utan för att människorna som bor i dessa regioner förmodligen kommer att lära sig mer än andra.  
 
Att lära sig något nytt är alltså en avgörande faktor för hur framgångsrik en region kommer att vara, enligt Gallups undersökning. Vad innebär det att individer faktiskt påverkar en regions förutsättningar till framgång; att människors individuella beteende faktiskt spelar roll för utvecklingen av en region? Det säger oss två saker; att lärande livet ut är viktigt och platser där lärande pågår kommer att förändras mest.
 
Att lära sig saker är att vara rörlig. Att kunna svara Ja på frågan om man lärt dig något sedan igår kommer att innebära att man är på en annan plats än dagen innan. Förutsättningen för lärande är nyfikenhet och nyfikenhet är en egenskap som går att påverka till skillnad från en plats geografiska läge tex vid rinnande vatten. Platser och människor där lärandet pågår är alltså synonymt med rörelse och en rörelse har en riktning. De bejakar inte historien eller håller fast vid tidigare framgångsrecept utan lärande är att se in i framtiden – mot det okända. De platser som släpper sin historia är också de som har de bästa förutsättningar för innovationer, utveckling och ett gott liv, vilket också Gallup-undersökningen visar.  
 
 
Så långt allt gott och väl. Om människor lär sig nya saker kommer regionen de bor i att röra sig och skapa förutsättningar för en bra framtid. Små barn lär sig nya saker hela tiden utan att tänka på att de gör det. Däremot verkar det vara stor skillnad på vuxnas lärande och nyfikenhet. För vissa avtar lärandet i snabb takt efter 18-årsdagen medan för andra fortsätter lärandet livet ut. Två utmaningar ligger alltså framför oss; hur behåller vi som vuxna barnets lust till lärandet även när vi kommer upp i åldrarna och hur löser vi utmaningen med att de människor och de platser som ständigt är i rörelse kommer att vara på en än mer annorlunda plats än de som står och stampar i myllan? Rörelsen i sig är ju självsvängande och avståndet mellan de två individerna och platserna kommer att öka ju längre tiden går och lärandet pågår. På ett individuellt plan går det utmärkt att leva ett gott liv utan att lära sig men utmaningarna framöver – visar Gallup b.la – är att om man vill ha ett gott liv även i framtiden bör man se till att bibehålla sin nyfikenhet. På ett samhälleligt plan är det faktiskt svårare. Att tvinga vuxna människor till lärande är i princip omöjligt och troligtvis olämpligt men hur skapar vi ett samhälle där det faktiskt är önskvärt?
 
Samhället kan genom innovationsprojekt och utvecklingsprojekt i regioner stötte de människor som faktiskt vill lära sig och röra sig framåt men de kan inte styra eller bestämma att människor och i förlängningen platser ska lära sig saker och vara nyfikna. Men de kan uppmuntra till det. De stora samhälleliga problem framöver kommer att handla om varför vissa människor inte vill lära sig nya saker och hur stor skillnaden kommer att bli mellan de som lär sig och de som stannar i utvecklingen.
 
CAMILLA HENDING
Lämna en kommentar