SVERIGE / NÄRINGSPOLITIK: – Det blir i förlängningen väldigt svårt att bedriva en väl utvecklad regional innovationspolitik utan att vi har en ny typ av forskningspolitik.
Det menar Anders Olsson, strateg för Innovativa miljöer vid Region Värmland.
Olsson var tillsammans med Magnus Månson från länsstyrelsen i Västmanland en av många som näringsdepartementet valt att bjuda in till att diskutera hur staten och regeringen skulle kunna stimulera och underlätta regionernas arbete med sina regionala innovationssystem.
– Frågan om att utveckla de regionala innovationssystemen väcktes egentligen först genom Forsknings- och innovationspropositionen som kom i oktober 2008 (Prop 2008:09:50). Vår ambition med mötet var att diskutera hur vi kan få till en dialog mellan den centrala och regionala nivån, men också ta upp frågan om hur det sjunde ramprogrammet (EU:s program för att stötta forskning och utveckling) och EU:s strukturfonder skulle kunna komplettera varandra bättre, säger Christer Christensen vid Näringsdepartementet.
– Näringsdepartementets initiativ var vällovligt och vi hade också en rad intressanta diskussioner, men jag har svårt att se att vi egentligen kom någon vart, säger Månson.
Anders Olsson håller med men ger samtidigt sin bild av läget:
– Engagemanget finns ute i regionerna och genom mötet så visade näringsdepartementet att man vill något. Samtidigt måste departementen inse att den nuvarande forskningspolitiken inte längre håller. Enligt Olsson så är samarbeten i innovationssystem med de såkallade Triple Helix-aktörerna, det vill säga samarbetet mellan offentliga, privata aktörer och akademin, nödvändigt om man ska kunna producera ny kunskap som bidrar till svensk konkurrenskraft. Då fungerar det inte längre med en politik som går ut på att enbart fördela forskningspengar. Sker inget på den här fronten så blir det svårt att koppla samman det nationella innovationssystemet med de regionala. Och för att det ska hända mer så måste även Utbildningsdepartementet delta i fortsättningen.
Till mångas besvikelse så hade Utbildningsdepartementet inte möjlighet att delta men Christer Christensen menar ändå att initiativet som lyckat:
– Vi tog det här första steget även om FoI propositionen ligger under Utbildningsdepartementet. Även om vi såg det som att det var vårt ansvar att ta det här initiativet så är det ett gemensamt fortsatt ansvar för båda departementen.
Själv hoppas nu Anders Olsson på att EU-policyn ”The Knowledge Triangle”, som syftar till att föra forskning, undervisning och innovation närmare varandra, på sikt ska kunna påverka den svenska forskningspolitiken.
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar