SVERIGE / REGION: Regionalt ledarskap bedöms vara en av framgångsfaktorerna för en regions utveckling  och tillväxt. - Det måste ägas av många aktörer som arbetar aktivt för ett ledarskap som fattar de rätta och snabba besluten. Handlingskraft liksom gemensamt agerande i gränsöverskridande i nätverk är viktigt, säger Ann Otto, Strategi och Analys, vid Region Värmland.

I det regionala utvecklingsprogrammet är ledarskap ett av fem insatsområden för Värmlands framtida utveckling. Ledarskapet på agendan Undersökningar visar att Värmland kommit långt med regionalt ledarskap. Det finns ett gott samarbetsklimat och ingen har mer mandat än någon annan.  Vi har alltid ledarskapet på agendan när vi diskuterar strategiska beslut. – Det är viktigt att jobba med ledarskapet kontinuerligt så att det verkligen kommer in i vardagen. Och det är viktigt att jobba tillsammans. Politiskt styrda organisationerna, näringslivet och universitetet har alla ett ansvar här, säger Otto. Framför allt handlar det om att hitta samverkansformer, mellan de politiskt styrda organisationerna, näringslivet och universitetet – att dessa samverkar och agerar tillsammans i viktig frågor. Hitta roll och uppdrag – Den viktigaste frågan relaterat till regionalt ledarskap just nu är regionfrågan. I övrigt pågår en ständig diskussion om regionens roll, funktion och uppdrag, säger Anders Unger på Regionförbundet Södra Småland. − Vi agerar utifrån de krav som staten lägger på oss och försöker hitta vår roll och ledningsverktyget åt våra medlemmar. Frågor som vi ansvarar för är att vara närvarande i ledarskapet.  Vi förväntas också bidra till en positiv inställning och framtidstro.  Jag tycker att vi sakta men säkert blir bättre på ledarskapet, avslutar han. Reglab som startades i januari 2010 för att vara den gemensamma plattformen för lärande och kunskapsutbyte kring regionala utvecklingsfrågor. Men just nu har projektet skjutits framåt i tiden, då intresset inte varit så stort som man hoppats på. – Det pågår en diskussion just nu om att starta projektet, men det blir förmodligen ingen start förrän vid årsskiftet. Vi kommer att ha ett möte om detta i december, säger projektledare Eva Moe. Fakta: Reglab är ett långsiktigt utvecklingsprojekt med ambitionen att bli en egen organisation efter projekttidens slut i juli 2015. Reglab finansieras av sina medlemmar.   Nyhetsbyrån Regional Utveckling i Norden:               Lotta Ekberg

Lämna en kommentar