SVERIGE / REGIONER: Det blev fullt hus när Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin bjöd in till att diskutera en nationell innovationsstrategi. På plats fanns alla berörda parter men det var de regionala innovationsinitiativen som präglade dagen.  

Rådslaget den 18 – 19 november var höjdpunkten på en lång mobiliseringsprocess som Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) tagit initiativet till och som pågått i ett år. En rad arbetsgrupper har synat vilka behov som en nationell innovationsstrategi skall möta. Under rådslaget togs slutsatserna upp för diskussion och debatt.
 
Nöjda arrangörer
– Det mest anmärkningsvärda tycker jag var den breda uppslutningen och lusten från alla inblandade att ta sig an uppgiften, säger en mycket nöjd Johan Schuber, projektledare på IVA för Innovation för tillväxt.
Samtidigt är han noga med att poängtera att detta bara är ett steg på vägen.
– Det är nu det verkligen börjar och jag hoppas att alla insåg att det krävs ett högre tempo från var och en, säger han.
Han ser även nya uppgifter för IVA:
– Vi kommer att förse innovationsforskningen med goda exempel. Innovationsfrågorna behöver även kläs i ekonomiska termer så att vi kan få en dialog med Finansdepartementet. EU:s Innovation Union behöver också uppmärksammas mer.
 
Departement på studiebesök
Flera departementsföreträdare var också plats. En av dem var Erik Fahlbeck, chef för analysgruppen på Näringsdepartementet:
– Upplägget var onekligen mycket intressant. Vår enhet har inte huvudansvaret för de här frågorna så vi var framförallt på plats för att lyssna.
Han nämner att Näringsdepartementet hela tiden hållit sig informerad om vad som hänt inom projektet och är medveten om att man ute i regionerna gjort en hel del intressanta erfarenheter som departementet kan ha nytta av.
Fahlbeck berättar också att arbetet inom regeringskansliet fått departementen att börja se över sina samarbetsformer:
– För de här frågorna måste vi hitta en ny organisationsform, framförallt mellan Närings- och Utbildningsdepartementet. Även Miljö- och Landsbygdsdepartementet borde involveras, säger han.
Fahlbecks kollega Karin Alm Chearnley, från Arbetsmarknadsdepartementet, stämmer in:
– Vi kommer, precis som Näringsdepartementet, arbeta vidare med de här frågorna även om vi i dag inte riktigt kan säga hur.
Regionerna visade upp sin bredd
På den regionala nivån har man kommit längre i sitt innovationsarbete:
– Det är intressant att näringslivet, via IVA, vaknat upp och tar tag i de här frågorna. Från den offentliga sidan har vi pratat om det länge, säger Göran Norberg, regiondirektör vid Regionförbundet Sörmland.
Han menar att statssekreteraren Peter Honeth från Utbildningsdepartementet, i sitt inledande tal, kunde ha tagit ett bredare perspektiv på innovationer än att enbart fokusera på forskning.
– Visst har forskningen betydelse men här i Sörmland så ser vi hur högskolan har många fler roller i vårt regionala innovationssystem än enbart som leverantör av forskare och forskningsresultat, säger han.
Enligt Norberg så kommer sörmlänningarna att hålla kontakten med IVA, för att fortsätta utveckla det egna innovationssystemet.
Per Edén från Högskolan i Dalarna imponerades av hur många gemensamma beröringspunkter som fanns mellan deltagarna.
– Vi kan till exempel se hur långt de kommit i Skåne. Sådant inspirerar!
Han tycker att en regional affärsplan för innovation behövs ute i länen. En sådan plan skulle utmana hans egen högskola att bli bättre på att tillvarata studenter och anställda. Dessutom behövs det, enligt honom, nya sätt att förmedla kunskap och forskning, till exempel genom högskolans webbaserade koncept Next Generation Learning.
 
Saknade tjänsteperspektivet
Trots bredden i deltagarna och perspektiv så fanns det de som var kritiska. Magnus Åkerman på Stockholm-Uppsalas Handelskammare tyckte exempelvis att det var ett allt för stort fokus på utveckling av nya produkter.
– Hela tjänstesektorn, där merparten av de framtida jobben finns, kom för mycket i skymundan. Det är inte enbart för industrin och varuproduktionen som vi behöver ett fungerande nationellt innovationssystem.

 

Åkerman får medhåll från  utvecklingsdirektören Per Lindskog från Gotlands kommun:
– På Gotland har vi ju inte mycket industri bortsett från våra kalkbruk, våra får och en viss osttillverkning. Ska det ske något innovativt här så är det frågan om design och då är vi genast i tjänstesektorn.
Lindskog passar därför på att efterlysa ett innovationssystem som tar hänsyn till hela välfärdssektorn:
– Här tror jag att vi skulle ha mycket att ge, även från en liten ö som Gotland.
 
Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar