DANMARK: De danska regionerna kan bli en sex år kort parentes. Den förra regeringen ville lägga ner dem, men efter riksdagsvalet den 15 september är situationen oviss.

I mitten av augusti deklarerade Danmarks inrikes- och hälsominister Bertel Haarder att de fem regionerna ska läggas ner – de får skulden för långa köer inom sjukvården och ojämlik cancervård.

  Nästa tisdag, den 4 oktober, öppnas Folketinget och senast då förväntas socialdemokraternas ledare Helle Thorning-Schmidt ha presenterat Danmarks nya regering. Innan dess vill hon inte göra några utfästelser om regionernas framtid.

– Vi kommenterar inte förrän vi har ett nytt regeringsunderlag för en ny regering. Det förhandlas just precis nu, hälsar Helle Thorning-Schmidts presschef Sten Kristensen.

 

Avveckling kan bli utvidgning

När den nu avgående regeringen gjorde sitt utspel i augusti förespråkade socialdemokraterna dock inte en nedläggning, utan föreslog tvärtom en utvidgning av regionernas ansvarsområde, främst inom den sociala sektorn och miljöområdet.

Regionernas huvudansvar är idag framför allt sjukhusväsendet, sjukförsäkringen och psykiatrin, samt regional utveckling inom miljö, näringsliv och turism.

 

Får skulden för sjukvårdsköer

De fem regionerna infördes 2007 genom en strukturomvandling där landstingen – amterna – försvann och kommunerna bantades från 270 till 98. Den avgående borgerliga Venstre-regeringens förslag innebar att regionerna

skulle avvecklas till 2013 och ersättas av tre centrala styrelser.

Hälsominister Bertel Haarder hänvisade till alltför långa köer inom sjukvården och orimligt stora skillnader i behandlingsresultaten av bland annat lungcancer. 

– Det betyder inte att regionerna har varit ett fiasko men framöver är vi tvungna att skärpa vårt fokus på att den enskilda patienten får bästa tänkbara vård, oavsett postnummer, sa Bertel Haarder när förslaget presenterades.

 

Osäkert om ekonomisk politik

Socialdemokraterna fick vid riksdagsvalet den 15 september majoritet tillsammans med Socialistisk folkeparti, Radikale venstre och Enhedslisten – men det är en bräcklig majoritet. Partierna är långtifrån eniga om hur framför allt den ekonomiska politiken ska föras. Socialdemokraterna kommer att bilda regering tillsammans med Socialistisk folkeparti och Radikale venstre, som namnet till trots är ett borgerligt parti, men med radikal invandrarpolitik. Vänsterpartiet Enhedslisten kommer att stå utanför regeringen men agera stödparti.

 

Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden:

Anne Wollter

Lämna en kommentar