EU / STRATEGI 2020: Det lokala och regionala perspektivet saknas i den strategi, EU 2020, som EU-kommissionens ordförande José Manuel Barosso presenterade i slutet av förra månaden. Kritiken kommer framförallt ifrån Regionkommittén.
Strategin är tänkt är tänkt som fingervisning åt vilket håll kommissionen ska arbeta under de nästkommande fyra åren och är nu ute för samråd till och med den 15 januari.
 
Länk till strategin: 
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar