SVERIGE / LANDSTING: Regionfrågan dras i långbänk i flera regioner. Ena dagen finns hopp om lösning, som nästa dag fallerar. Vissa ser över huvudtaget ingen lösning den närmaste tiden.

 

Fortfarande pågår diskussioner mellan Västmanland och Örebro, Uppsala och Sörmland. – Vi har inte riktigt landat ännu. Men det börjar bli dags att sätta ner foten nu, säger Denise Nordström (S), ordförande i landstingsstyrelsen Västmanland. Samarbete och gemensamma resurser bakgrunden till önskemålen om större regioner är att den specialiserade sjukvården i framtiden kräver ett större befolkningsunderlag. Samma sak gäller kommunikationer, näringslivsutveckling, bostads- och arbetsmarknad, internationella kontakter, forskning och utveckling, som alla kräver stora regioner som kan samarbeta och satsa gemensamma resurser. En träff kommer att planeras in inom kort med parterna och då hoppas Denise Nordström att man kommer framåt i frågan. – Det finns en känsla om vad som kan vara en möjlig lösning. De flesta har vid det här laget accepterat att Stockholm inte finns med som alternativ. Bara det är ett stort kliv framåt! Kampanjen har strandat Jan Owe-Larsson (M), styrelseordförande i regionförbundet Östsam, säger trots att regionfrågan blivit en långdragen process väcker den fortfarande stort intresse, inte minst i media. Och snart drar det ihop sig till slutspurt. Senast i mitten av januari behöver regeringens utredare Mats Sjöstrand få besked om nya regioner för att kunna ta dem i beaktande i sitt förslag till ny länsindelning. – Vårt mål är att vi ska bilda en regionkommun med en miljon invånare vid nästa val. Men om vi landar där vet jag inte. En större regionkommun skulle ge oss mer muskler och möjligheter att påverka satsningar som stärker regionen, till exempel inom infrastruktur. Det är bara att titta på Stockholm, Västra Götaland och Skåne.

Geografin oklar När det gäller geografin för en sådan större regionkommun är den dock oklar. Diskussioner förs främst med Jönköpings, Kalmar och Södermanlands län. Sonderingar görs även norrut med Örebro.

– I Jönköping har socialdemokraterna och moderaterna sagt nej till att bilda en större region vilket naturligtvis påverkat varför frågan ännu ej kommit till en lösning. I Östergötland har vi arbetat med regionbildningsfrågan under många år, medan flera andra landsting kommit in senare i diskussionen och måste komma ikapp innan de kan ta ställning, säger Jan Owe-Larsson.

Enligt honom är det viktiga är att man slutligen får ihop en kraftfull geografi med en hygglig logik, oberoende var gränserna egentligen dras. Hur håller man uppe intresset för en fråga som blivit så segsliten? – Politiska frågor kan ta tid. Och drivkraften är att jag och alla som driver frågan om en större regionkommun är övertygade om att det är positivt både för Sverige och för Östergötland.

Nyhetsbyrån Regional Utveckling i Norden; Lotta Ekberg

 

Lämna en kommentar