SVERIGE / LANDSTING: En, två eller tre regioner i Norrland är alla tänkbara alternativ. Den ideella föreningen Norrstyrelsen fick däremot läggas i malpåse, eftersom Jämtland motsatte sig bildandet av en Norrlandsregion med fyra län.

Föreningen Norrstyrelsen bildades 2007 och hade som uppgift att förbereda bildandet av Region Norrland, men dess arbetet har nu avbrutits. Att verka för en region som består av de fyra länen inom norra sjukvårdsregionen är en ambition som inte delas av Jämtlands läns landsting. Norrstyrelsens verksamhet avbryts tills dess att staten bestämt hur de framtida länsgränserna ska se ut. Senast i december 2012 ska en statlig utredning presentera ett förslag till ny länsindelning. Viktigt att kartan ritas lokalt Men att staten ska bestämma hur kartan ska ritas är kanske inte det bästa alternativet, tycker Lilly Bäcklund från region Västerbotten, som förespråkar en fyrlänslösning. Hon anser att det bästa är om en överenskommelse kan arbetas fram lokalt. − Därför gäller det att vi jobbar på och inte blir ifrånkörda av staten, säger hon. Det faktum att Norrstyrelsens arbete har avbrutits har inget att göra med vilja eller meningsskiljaktigheter, enligt Lilly Bäcklund. ”Stor region det bästa alternativet” Erik Bergkvist, styrelseordförande i Region Västerbotten, säger att beslutet att lägga ner Norrstyrelsen inte påverkar inställningen till hur frågan ska drivas vidare. − Västerbottens läns landsting fortsätter nu arbetet med att försöka skapa en fyrlänslösning, och vi har året på oss att övertyga om att det är bästa lösningen. Det är bara en tidsfråga. Långsiktigt kommer det visa sig att en stor region är nödvändigt för en god hållbar utveckling för regionen. Vidhålls de restriktioner som framförts så är en trelänslösning det näst bästa alternativet, men signalerna från den statliga utredaren är att en tvålänslösning är alternativet om man inte kommer överens om en fyrlänslösning. − Det är ingen bra lösning. Alternativet är därför att övertyga honom eller komma överens, säger Erik Bergkvist. Inriktningsbeslut i två län Jämtlands landstingsdirektör Karin Strandberg Nöjd säger att det skall tas ett inriktningsbeslut som innebär att Jämtland och Västernorrland ska bilda en gemensam Region Mitt. Om det sedan blir så är en annan fråga. − Det innebär att två landsting kommer att ha samma inriktningsbeslut. Sedan blir det intressant hur regeringen ser till helheten och möjligheterna och samtidigt väger in och tar ställning till de olika lösningar som tas fram i regionfrågan runtom i Sverige Förslag på det fortsatta arbetet Sten-Ove Danielsson, kommunalråd i Ånge, skrev nyligen i Sundsvalls tidning att de som verkar för en Region Mitt i första hand vill åstadkomma en gemensam region för Jämtland och Västernorrland  

samt ge möjligheten för kommuner söderöver attansluta sig. Landstinget Västernorrlands utvecklingschef Christer Nyhlén har tagit fram två förslag för hur arbetet med att bilda en eller två regioner till 2015 ska gå vidare. Det ena förslaget är två Norrlandsregioner (Jämtland-Västernorrland samt en nord-region) med ett väl utvecklat och strukturerat samarbete i viktiga frågor.  Det andra förslaget är en Norrlandsregion men med ett visst självstyre för den norra och den södra delen. Båda förslagen kommer förmodligen att diskuteras i samtliga partier den närmaste tiden. Det finns ett starkt intresse från partierna att det ska bildas regioner och nu finns det två konkreta förslag på en lösning att diskutera. Därmed finns det nu bättre förutsättningar att komma vidare i regionfrågan än tidigare, framhåller Sten-Ove Danielsson. Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden:

Lotta Ekberg

Lämna en kommentar