EU: Regionkommittén och andra ”onödiga institutioner” skall reformeras eller till och med skrotas för att spara pengar. Det anser den liberala gruppen i Europaparlamentet.  

I juni i år kommer EU-kommissionen att lägga fram sitt förslag om den framtida långtidsbudgeten för unionen. Därefter väntar många och långa diskussioner. I Europaparlamentet var den liberala partigruppen ALDE, där bland andra centerpartiet och folkpartiet sitter, först ut med att visa sina kort: Förra veckan presenterade de sin position, utarbetad av Carl Haglund, finsk ledamot för  svenska folkpartiet.   Banta EU:s budget I positionsdokumentet föreslås en nedbantad EU-administration. Bakgrunden är att det i flera EU-länder finns en stark ovilja mot att expandera EU:s budget samtidigt som regeringarna genomför tuffa sparpaket på hemmaplan. Men samtidigt som budgeten inte får växa så ska nya politikområden, exempelvis EU:s diplomatservice, finansieras. ALDE vill frigöra pengar genom att slimma flera EU-institutioner. I skottgluggen står särskilt de båda rådgivande institutionerna regionkommittén, vars medlemmar har ett regionalt eller lokalt mandat i sina hemländer, och ekonomiska och sociala kommittén, som samlar arbetsgivarorganisationer, fackförbund och representanter för det civila samhället.   Rådgivande organ överflödiga Kostnaden för de båda institutionerna, varje år cirka 200 miljoner euro, matchar inte den roll de spelar i EU:s beslutsprocess, heter det i positionsdokumentet. – Regionkommittén och ekonomiska och sociala kommittén har ingen formell makt över huvud taget. Personligen är jag av uppfattningen att sådana institutioner tenderar att vara överflödiga, säger Carl Haglund. – Det har inte att göra med kvaliteten på deras arbete. Tvärtom producerar de ofta mycket goda dokument, påpekar han och beklagar att övriga EU-institutioner inte tar hänsyn till deras slutsatser och råd tillräckligt ofta. Anders Knape, ordförande i regionkommitténs svenska delegation, tillika ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting, kallar ALDE:s förslag för populistiskt: – Vi är reglerade i EU:s fördrag. Det är klart att allt arbete går att förfina och förbättra, men att säga att regionkommittén kan avvecklas är bara populism, säger han. Enligt honom är regionkommittén ett viktigt organ för att värna subsidiaritetsprincipen – att se till att beslut fattas på lägsta möjliga politiska nivå – och för att granska att resurser fördelas rättvist.   Måste våga ifrågasätta Men Carl Haglund menar att det kan uppnås på andra sätt än just i regionkommittén: – EU:s olika regioner ska få sin röst hörd i Bryssel. Vilket är det bästa verktyget för att göra det? Det vill vi ha en diskussion om, säger han. Den liberala partigruppen vänder också blicken inåt och föreslår nedskärningar i Europaparlamentet. Bland annat föreslås att helt sluta upp med den månatliga flyttcirkusen, där tusentals personer – parlamentariker, assistenter, tolkar och översättare – pendlar mellan Bryssel och franska Strasbourg. Dubbelboendet kostar EU:s skattebetalare 200 miljoner euro varje år, lika mycket som de båda rådgivande institutionerna tillsammans, ”helt i onödan” enligt Haglund.   Många av de förslag som den liberala gruppen presenterade i förra veckan är långt ifrån politiskt genomförbara. Bland annat föreslår de att EU:s budget i högre utsträckning ska bygga på ”egna resurser” – en omskrivning för direkta EU-skatter. Flerårsbudgeten läggs fast vart sjunde år och sätter taket som årsbudgeten sedan måste hålla sig under. Nästa budgetperiod är för 2013-2020. De formella förhandlingarna kickar igång först i juni och sedan kommer förhandlingarna pågå under hösten.     Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Sigrid Melchior

Lämna en kommentar