SVERIGE / REGION: Omstöpningen av den regionala nivån är inget som hetsar upp företagarnas organisationer.  - För oss är den geografiska indelningen en ickefråga. Det viktiga är att infrastrukturen fungerar, säger Frida Boklund, regionchef på Företagarna.  

Avgörandet om den nya gränsdragningen i det regionala Sverige närmar sig, men debatten pågår utan särskilt många inspel från företagarhåll.   Platsen underordnad – Det intressanta för oss är om infrastrukturen fungerar, det måste vara praktiskt möjligt att göra affärer och tjäna pengar. Var residenset ligger spelar mindre roll, säger Frida Boklund, regionchef på Företagarna i Jönköpings län och Östergötland.   Hon är bekymrad över vägnätet, som hon anser är mycket eftersatt. Det förhindrar effektiva transporter och gör det svårt att locka arbetskraft till regionen. – Vi måste utvidga arbetsmarknadsområdet, det ska inte vara omöjligt att bo i Tranås och jobba i Göteborg.   Se glesbygdens behov Som regionchef bevakar hon företagarnas intressen och är bland annat ordförande i Akademin – ett forum där näringslivet frösöker påverkar lärarutbildningen och skolan i Jönköpings län. Hon arbetar också för att stärka järnvägsförbindelserna och få en bättre bredbandsuppkoppling på landsbygden.   Företagarna följer debatten om den framtida regionindelningen men Frida Boklund tar inte aktiv del i tvisten om hur gränserna ska dras. Däremot märker hon skillnader i de två län hon ansvarar för. – Jag ser en tydligare färdriktning i Östergötland än i Jönköpings län. Norrköping och Linköping har redan förstått vikten av ett nära samarbete och kallar sig ju för den Fjärde storstadsregionen. Resten av länet har insett att man kan ha två lok som kör och att vinsterna spiller över på kommunerna intill.   Anpassad indelning välkommen Dick Jansson, VD i Handelskammaren Mittsverige, välkomnar en regionbildning mellan Västernorrland och Jämtland. Med en sådan skulle regionen omfatta samma geografiska område som Handelskammaren täckt i snart hundra år. – Det skulle bli naturligt för oss, men de administrativa gränserna är egentligen ingen kioskvältare för företagarna, säger han. Även Dick Jansson framhåller en väl fungerande infrastruktur som det viktigaste för företagarna. Det största bekymret i dag är Ådalsbanan och de många förseningarna i arbetet med att rusta upp den knapp 20 mil länga järnvägssträckan. – När nu Botniabanan är färdig måste vi få resten av sträckan att fungera. Jag tycker att politikerna har varit för flata och inte ställt tillräckligt hårda krav för att få ner restiden med järnväg. Att vi har lägre tillväxtsiffror häruppe beror inte på att vi är dummare eller mer oföretagsamma än människor i andra delar av landet. Det handlar om att infrastrukturen är för dålig.   Nobbar nordlig storregion En region som omfattar Västernorrland och Jämtland har ett betydligt större stöd hos de lokala företagen än en storregion där även Västerbotten och Norrbotten ingår, menar Dick Jansson. – Det skulle ge en större närhet och även rent känslomässigt vara ett bättre alternativ. I en jätteorganisation som Stornorrland skulle det bli för långt till regionparlamentet. Då kan det lika gärna ligga i Stockholm, säger han.   Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Torbjörn Tenfält

Lämna en kommentar