SVERIGE: För drygt en månad sedan damp en inbjudan ned i postfacket på Örebro läns landsting om att delta i det formaliserade samarbete som landstingen i Stockholm, Västmanland och Sörmland arbetar inom. – Vi kommer tacka ja, säger Mårten Blomqvist (s), som ser detta som ett tecken på att det nu "lossnar" kring Mälardalen.  

Både landstinget och Regionförbudet i Örebro län har, trots länets centrala geografiska placering mitt i Mellansverige fått uppleva hur man i regionfrågan blivit avskuren från tänkbara samarbetspartners i alla vädersträck. Grannlänen har gått in i närmare samarbetsprocesser, och Örebro har paradoxalt nog hamnat i utkanten. Politikerna i länet har därför krävt att regeringen ska tala klarspråk, och berätta hur den tänkt sig en framtida regionbildning. Men från Stockholm och regeringskansliet har det hittills varit tyst. Men nu verkar det låsta läget få en öppning från oväntat håll: landstingen österut öppnar på dörren. 
 
Ett steg framåt
Stockholm, Sörmland och Västmanland har ingått ett avtal om ett fördjupat samarbete som nu pågått över ett år, säger landstingsrådet Mårten Blomqvist (s).
För drygt en månad sedan kom en inbjudan från dessa landsting om att Örebro läns landsting också var välkommen att delta.
– Vi har haft svårt att få till politisk enighet kring de regionala frågorna, men inför den här inbjudan kunde alla enas. Här kan man faktiskt tala om ett steg framåt, eftersom alla frågor kring fördjupat samarbete har förknippats med och stoppats upp av regionfrågan.
Ingen ny ”regionfråga”
Därför är Blomqvist också mycket tydligt med att detta inte primärt handlar om regional samverkan utan om ett fördjupat samarbete mellan landstingen. Samtidigt är det inte bara hälso- och sjukvårdsfrågor som samarbetet kan handla om.
– Filmpool Mitt, skolornas AV-centraler och inte minst trafikfrågorna kan bli tänkbara samarbetsområden, säger landstingsrådet.
Han påminner också om att man i Västmanland inte har något regionförbund som i Örebro.
– Vad respektive landsting tycker är intressant att samarbeta om kommer säkert variera, men våra styrkor här i länet är framförallt vårt universitetssjukhus och universitetet, säger han.
Att det är landstingen som nu sluter sig samman ser han som ett gott tecken i tiden.
– Beslut om att vi tackar ja till denna inbjudan tas under november i landstingsfullmäktige så nu kan vi ta ett steg vidare. Det ser jag fram emot, säger han med ett leende.
 
Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar