SVERIGE: Nu ligger ett förslag på bordet om hur det nya Region Halland ska styras. Den nya regionorganisationen kommer att sjösättas den första januari 2011.  

Hallänningarna tänker sig ett regionfullmäktige som sitt högsta beslutande organ med ansvaret för mål, riktlinjer och budget. Fullmäktige skulle väljas direkt av medborgarna och omfatta 71 ledamöter och lika många ersättare.
 
Enligt förslaget så vill man också ha två styrelser direkt under fullmäktige: Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Utöver dessa två styrelser vill man ha en specifik kommunberedning som ska säkerställa kontakterna och stärka samarbetet mellan länets kommuner och regionen.
– Vi ser många möjligheter som öppnar sig, säger regionstyrelsens ordförande Göran Karlsson (c) i ett pressmeddelande. Det blir till

exempel väldigt spännande att se vad vi kan få ut av att hälso- och sjukvården får kortare avstånd till innovationer, högskola, EU och entreprenörskap.

 
Det pågår också ett skissande över hur de politiska nämnderna ska utformas. Enligt Karlsson kommer man nu ta ett första steg mot en samlad politisk organisation men den kommer i sin tur förändras över tiden.
 
Hela förslaget kommer först behandlas i landstingsstyrelsen och därefter kommer ett beslut tas i landstingsfullmäktige senast i februari nästa år.
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar