SVERIGE: Kammarkollegiet tog i förra veckan ett beslut om att säga nej till ansökningarna om att få bilda region Norrland och region Svealand. Och nu hamnar frågan på regeringens bord. – Jag kan bara se att regeringen har två alternativ: att utreda saken vidare eller vänta och se, säger Daniel Liljeberg, politisk sakkunnig under kommun-och finansmarknadsminister Mats Odell.  

Efter många om och men så kom till sist Kammarkollegiet med sitt besked den 10 november. Svaret var ett tydligt nej till de båda ansökningarna. Och reaktionerna på beskedet har varit väldigt olika. Samtidigt förväntas lösningen på problemet vara detsamma som tidigare.
 
Ansökan som aldrig kom
Susanne Reutersvärd, jurist vid Kammarkollegiet och en av dem som står bakom Kammarkollegiets beslut berättar att detta ytterst bottnar i att pusslet inte gick att lägga.
– Det finns inte någon enighet om hur regiongränserna ska dras. Flera landsting har föreslagit att gränserna kan ändras efter hand. Enligt indelningslagen som reglerar detta får en indelningsändring endast göras om den blir till bestående fördel för landstingen. Detta innebär att gränsdragningen måste vara klar innan man kan fatta beslut om en ändrad indelning.
Så vad är lösningen?
– Det bästa vore om man kunde ta ett helhetsgrepp så att man kan hitta en regionindelning som blir till fördel för samtliga landsting i landet.
Hur ska man driva frågan vidare?
– Vi föreslår att man utreder detta mer förutsättningslöst och att man undersöker fler alternativ än de som kollegiet kunnat utreda. 
 
Sätt ned foten!
Jan-Åke Björklund, projektledare för Region Norrland, är inne på samma linje.
– Jag förväntar mig nu någon slags rekommendation från regeringen. De måste reagera i den här frågan, säger han.

För egen del tycker han sig se två alternativ, antingen att politiken i de fyra nordligaste länen får göra ett

omtag eller att regeringen säger hur den vill ha det i regionfrågan.

– Det vore tacknämligt om regeringen väljer att byta strategi och bestämmer sig för hur man vill ha det, säger Björklund.
– Men man ska komma ihåg att vår ansökan ligger kvar så länge den inte avslagits av regeringen, och att det enda vi nu vet är att vi inte kan starta 2011.
 
Avvakta eller utreda?
Från Finansdepartementet är tonen mer försiktig.
– Vi hade inte förväntat oss något speciellt, säger Daniel Liljeberg.
Vilka alternativ ser du framför dig, vad kan regeringen fatta beslut om?
– De två alternativ som jag ser är att antingen vänta eller utreda vidare.
Skulle det lösa de knutar som Kammarkollegiet pekat på?
– Möjligtvis skulle ett fortsatt utredande kunna skapa klarhet där det finns kvar frågetecken. I annat fall får man väl tänka sig att man väntar med frågan.
Det finns tankar från både Kammarkollegiet men också från Region Norrland om att regeringen nu behöver sätta ned foten och säga hur regionerna ska se ut. Hur ser du på det?
– Den diskussionen är alldeles för tidig att ta. Den frågan måste dessutom hela regeringen bli överens om i så fall.
Hur snabbt kan vi förvänta oss ett beslut från regeringen?
– Det finns ingen tidsplan men det här är en viktig framtidsfråga så jag tror att det kommer något så snart som möjligt, säger Daniel Liljeberg, politisk sakkunnig, vid Finansdepartementet.
 
Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar