SVERIGE / MILJÖ: Redan år 2020 räknar Region Skåne med att man ska vara helt oberoende av fossila bränslen. Målsättningen finns på pränt i Klimatberedningens vision och klubbades av regionfullmäktige den 3 november i år.
För att beslutet ska kunna genomföras i praktiken så uppmanar Region Skåne nu alla företag, bostadsföreningar, idrottsklubbar, hushåll med flera som är verksamma i regionen att anta samma mål.
 
Läs mer:
 
NRU Norden: Per Holmström
 
Lämna en kommentar