SVERIGE: Att kunna säkerställa rätt kompetens till ett allt mer krävande näringsliv har blivit en strategisk fråga för regionerna. Business Region Göteborg (BRG) har till och med utarbetat en egen strategi. Här ser man det som en regional konkurrensfördel att ha full koll på vilka kompetenser som behövs i dag och i framtiden. Bara på så sätt kan man göra något åt saken i tid, menar man på BRG. 
För att kunna veta vilken kompetens som kommer att behövas så har man länge arbetat med företagens och organisationers egen förmåga att tolka sin omvärld. Här involveras både personal och ledning genom seminarier, kompetensnätverk och forskningsprojekt. Men för att komma vidare så vill BRG nu utveckla ett kluster vilket innebär att man helt enkelt försöker samla alla de som på något sätt påverkar hela regionens kompetensförsörjning. Här finns givetvis alla utbildningsaktörer men företagen kan själva också vara aktörer när de själva arrangerar utbildningar.
– Än så länge befinner man sig bara i planeringsstadiet men i förlängningen ska satsningen bidra till en ännu bättre framförhållning, säger Karin Ingelhag, som är projektledare för satsningen inom BRG.
 
Läs mer: 
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar