SVERIGE / REGION: Näringslivet, högskolan och offentliga sektorn gör gemensam sak för att få fart på företagande och innovationer i Västmanland. – Nu jobbar vi med att ta fram en affärsplan för länet, säger Ingemar Skogö, landshövding och ordförande i Västmannarådet.  

Förra veckan arrangerade Västmannarådet och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) en gemensam workshop för att visa hur en långsiktig samverkan mellan olika aktörer kan stärkas.
– Vi behöver utveckla ett regionalt ledarskap och stödja nyföretagandet i Västmanland. En del i arbetet är hitta system för att få bättre tillgång till riskkapital, säger Ingemar Skogö.
 
Västmannarådet bildades i fjol för att stärka samarbetet mellan olika aktörer i regionen. I rådet sitter ledande företrädare för länsstyrelse, landsting, kommuner, högskolan och näringslivet.
– Länsstyrelsens roll är att vara katalysator och koordinator. Kan vi enas kring en bra affärsplan för länet blir det lättare att säkerställa finansiering och kompetensförsörjning till näringslivet, säger Ingemar Skogö.
Han ser inga betänkligheter med att staten stöttar det regionala ledarskapet.
– Det handlar ju inte om att vi pekar med hela handen, utan om att tillhandahålla infrastruktur och verktyg.
 
Lång industritradition
Västmanlands län har en lång tradition av bruksföretag och metall- och elkraftsindustri. Under de senaste decennierna har en ny industri- och företagskultur vuxit fram kring bland annat elkraft, styr- och reglerteknik, automation, transportsystem, logistik, avancerade tekniska tjänster och handel.
ABB är ett av de dominerande företagen i länet och i Västmannarådet företräds det av Erik Oja, divisionschef för ABB Process Automation.
– För oss är det oerhört viktigt att det finns en stor och bred arbetsmarknad där medföljande till de personer vi rekryterar kan få jobb, säger han.
ABB har starka band till Västerås och Västmanland och vill stanna kvar i Mälardalen.
– Men för att vi ska kunna ha kvar samma starka position på lång sikt är det viktigt att regionen utvecklas, säger Erik Oja.
 
Innovationsindex
Vid sidan av näringslivet och den offentliga förvaltningen är Mälardalens högskola en viktig aktör i rådet. Högskolan har täta kontakter med flera företag i länet, inte minst ABB, och rektor Ingegerd Palmér ser Västmannarådet som en garant för att det samarbetet kommer att fortsätta.
Under förra veckans workshop presenteras bland annat ett förslag till regionalt innovationsindex som ska fungera som ett analys- och värderingsinstrument för beslutsfattare på regional nivå. Indexet är framtaget i samarbete mellan IVA och fem regioner i Sverige. Ingemar Skogö är full av tillförsikt:
– Genom Västmannarådet har vi hittat en bra form för regionalt ledarskap och nu har vi goda förutsättningar för att gå vidare i utvecklingen av innovationsstrategier, säger han.
 
 
Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Torbjörn Tenfält
Lämna en kommentar