SVERIGE / SAMHÄLLSPLANERING: Fredagen den 19 mars 2010 tog den svenska regeringen ett beslut om att försöksverksamheterna i Skåne och Västra Götaland ska permanentas. Den nya lagen kommer träda i kraft den 1 januari 2011 och omfattar då även Gotland och Halland. Beslutet var väntat men entusiasmen över beskedet i de pressmeddelanden som gick ut andades en lättnadens suck.
–Det är ett väntat och efterlängtat besked från regeringen idag”, skriver exempelvis Jerker Swanstein (m), regionstyrelsens ordförande i Skåne som kommentar till beslutet.
I samma proposition (2009/10:156) så finns även förslag som stärker de nuvarande samverkansorganen. Bland annat får de en starkare ställning i det regionala tillväxtarbetet: i stället för att arbeta med program för länens utveckling förväntas man nu arbeta med en strategi. Samverkansorganen blir också starkare parter i planeringen av den regionala infrastrukturplaneringen.
Beslutet fick också Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att reagera. De valde bland annat att de nu ska bjuda in samtliga kommuner och landsting till att underteckna en överenskommelse om att arbeta för att en regionreform ska kunna träda i kraft år 2015. Där måste det tydligt framgå hur den nya indelningen ska se ut samt när förslagen ska vara klar. Som de ser på saken så måste därför ett genomarbetat och väl förankrat förslag finnas på plats senast under januari 2012.
 
Länk till regeringsbeslutet:
 
Länk till SKL:s initiativ:
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar