SAMHÄLLSPLANERING: Man kan skilja ut fyra kompletterande tillväxtstrategier som de närmast liggande storstadsregionerna med framgång kan använda sig av, menar Mattias Frithiof, konsult vid WSP Analys & Strategi. Enligt konsulten så kan dessa regioner investera mera i transport och infrastruktur för att komma åt storstadsregionernas många styrkor och fördelar.  
En andra strategi är att driva en aktiv tillväxtorienterad fysisk planering som i korthet går ut på att attrahera både höginkomsttagare och företag som börjar tänka över de stora kostnader som det innebär att finnas i storstadsregionens centrum.
Lika viktigt är att man investerar och ser över den regionala kunskapsinfrastrukturen, det vill säga att man kan erbjuda förstklassig grundskoleutbildning men även täta kontaktytor mellan utbildningsaktörerna och näringslivet lokalt. Den fjärde och sista strategin handlar om att aktivt stötta entreprenörskapsdriven tillväxt och innovationer. Att skapa och kommersialisera nya kunskaper är byggstenar i regioners långsiktiga tillväxtprocess. Denna typ av regionala egenskaper är också i hög utsträckning ”platsbundna” och kan hjälpa till att säkerställa långsiktiga konkurrensfördelar.
Dessa fyra strategier har blivit tydliga inom ett projekt som WSP drivit där Sörmland från Sverige, Vestfold från Norge, Girona utanför Barcelona i Spanien samt Rhein-Hunsrück utanför Frankfurt i Tyskland deltagit. Alla utpräglade storstadsnära regioner
 
NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar