SVERIGE / SAMHÄLLSPLANERING: Utredningen om Värmlands och Västra Götalandsregionens gemensamma framtid är klar. Det som kommit fram var redan känt, menar regionrådet Göran Nilsson (m) från Värmland som ingår i styrgruppen.
Utredarna som står bakom rapporten har inte tagit ställning, utan bara listat för och nackdelar.
Bland annat finns en risk för att en större region skulle innebära ökade obalanser. En genomsnittlig låg utbildningsnivå är en annan negativ följd av en större region. Samtidig finns på pluskontot att en större region sannolikt kan räkna hem nya perspektiv inom hälso- och sjukvården, liksom förnyelse inom regionala utvecklingsområdet.
Nu förväntas styrgruppen ta ställning den 11 juni, då också allt material ska vara genomgånget.
En av slutsatserna är trots allt att det finns en fortsättning:
– Men allt går inte att utreda fram, det finns inte svar på alla frågor. Det avgörande är viljan och förmågan, lusten att åstadkomma något. Det krävs enighet och ledarskap för att regionbildningen ska lyckas, säger Kers­tin Alberius, stabschef i Västra Götaland-regionen.
 
Länk till utredningen: 
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar