SVERIGE / SAMHÄLLSPLANERING: Det finns både rena affärsvinster och samordningsvinster att hämta om våra kommuner skulle samarbeta tätare. Det menar Bo Rudolfsson, kristdemokrat i från Laxå, och ledamot i Regionförbundets styrelse i Örebro län.
Motionen som Rudolfsson lämnade in tillsammans med moderaterna, folkpartiet och centern, gick under rubriken: ”Samverkan mellan länets kommuner, landsting och näringsliv för att främja länets tillväxt genom försäljning av tjänster och kunskap”, följer enligt honom två tydliga spår. Det ena är man inom Örebro läns landstinget har stort kunnande inom hälso och sjukvården och kommunerna inom bland annat omsorgen. Kan man samarbeta bättre över kommun och landstingsgränserna så kan man också saluföra tjänsterna i andra länder.
– Vi vill åtminstone öppna för den möjligheten säger Rudolfsson som är väl medveten om de lagar som begränsar kommunernas frihet i den här frågan.
– I Örebro län har vi ju många företag som är verksamma i andra länder, exempelvis Atlas Copco med sina gruvriggar. Ser de behov på de platser där de gör affärer som ligger inom den offentliga sektorns kompetensområden så vill vi också kunna erbjuda våra tjänster, säger han och inflikar att man vill kunna utveckla hela affärskoncept som kan omfatta både offentliga och privata inslag.
En fördel med detta upplägg menar Rudolfsson är att intresset ute i kommunerna för ett öka samarbete borde stiga.
– Här finns ju en mängd synergieffekter att hämta hem om vi kunde bli bättre på att ta tillvara på varandras kompetens, säger han.
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar