SVERIGE / SAMHÄLLSPLANERING: Det behövs ett slutdatum för den regionprocess som egentligen startade i och med Ansvarskommitténs uppdrag, menar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). En enad styrelse vill sätta detta datum till december 2015 och menar att man då tagit hänsyn till den nu pågående Organisationskommitténs slutdatum som är den 15 december 2012.
– Vi behöver en bättre och mer funktionell statlig styrning, som överensstämmer med den regionala indelningen. Därför måste vi se till att staten nu får en organisation som stämmer överens med de framväxande regionerna, säger Anders Knape i ett pressmeddelande från den 26 januari.
SKL ser helst att processerna kring regionernas indelning står klar redan tidigt under 2012 så att Organisationskommittén kan ta hänsyn till den nya regionala indelningen.
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar