SVERIGE / SAMHÄLLSPLANERING: – Vi ser en stor risk att hela landsbygden på sikt förlorar vitala delar av sin lokala service. Sedan tycker vi att kommunerna måste få utvecklas på olika sätt, och det måste man ta större hänsyn till i lagstiftningen, säger Peter Lindroth (s), oppositionsråd i Karlsborg och ordförande i föreningen SmåKom för Sveriges små kommuner.
Lindroth berättar att man under SmåKoms årsmötet den 22 – 23 april uttalade sig på båda dessa punkter och fick bifall från alla församlade.
Det känns bra, särskilt som vi står inför en situation där vi ska skifta både sekreterarskapet och de flesta i styrelsen, säger han.
Det som däremot oroar är att flera förslag som gått på SmåKoms linje och där man haft uppbackning från riksdagens alla partier, många gånger rinner ut i sanden.
– Mycket talar för att Lars Högdahls förslag till ”Lokal service i samverkan” (SOU 2009:92) nu verkar gå just den vägen, och jag kan inte förstå varför det blir på det här sättet, säger han frustrerat.
Sedan berättar han att idén om kommunal medfinansiering i samband med nya regionala infrastrukturprojekt.
– Tar vi som liten kommun på oss en investering för exempelvis en rondell, så slår ett sådant lån så oerhört mycket hårdare mot oss än en storkommun som har en helt annan ekonomi. De nationella politikerna måste börja förstå att kommunerna har skilda förutsättningar, säger han.
SmåKoms ordförande berättar sedan att det egna försäkringsbolaget FSF (Förenade småkommuners försäkringsbolag) har inneburit att man lyckats sänka premierna med 40 – 60 procent för en vanlig kommun.
– För många av de etablerade försäkringsbolagen blev det här en ögonöppnare. Men det finns många fler områden som borde ses över på samma sätt, avslutar han.  
 
Länk till utredningen:
 
Länk till SmåKom:
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar