SAMHÄLLSPLANERING: Under konferensen Kommek 2010 i Malmö förra veckan så konstaterade Mats Sjöstrand, ansvarig för Utredningen om Översynen av den statliga regionala förvaltningen, att det enbart är 20 myndigheter som har en regional organisering eller på ett tydligt sätt bedriver en verksamhet på regional nivå.
Enligt Clas Heinegård, utredningens sekreterare, så är dessa Arbetsförmedlingen, länsstyrelserna, Migrationsverket, Arbetsmiljöverket, Folkhälsoinstitutet, Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, Socialstyrelsen, Skogsstyrelsen, Skolinspektionen, ESF, Myndighet för säkerhet och beredskap, Tillväxtverket, Boverket, Trafikverket, Universitet och högskolorna samt Myndighet för yrkeshögskolan, Statens kulturråd och Riksantikvarieämbetet.
– Polisen är också given men deras organisering håller på att ses över just nu så de får vi hantera på ett eget sätt, säger han. 
Det är dessa statliga organisationer, menar Mats Sjöstrand, som utredningen nu kommer att titta närmare på då man ska föreslå en ny statlig regional organisering.
– Sedan kommer vi lägga att ett förslag till ny statlig regional organisering oavsett hur landsting och andra aktörer väljer att agera i regionfrågan, sa Sjöstrand under seminariet ”Goodbye Mr Oxenstierna eller sista akten…”
Han poängterade också att hans uppdrag att medla enbart gäller ett antal län i norra Sverige samt Svealand, och vill andra få del av hans assistans så får de vara så vänliga att själva lyfta luren!
 
Länk till utredningen:
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar