EU: Med förra vinterns energikris färskt i minnet så är Europas energiförsörjning och energisäkerhet högprioriterade frågor denna höst under det svenska ordförandeskapet. Vad ministrarna från alla medlemsländer är överens om så här långt är att energimarknaderna inom EU på sikt måste kopplas ihop både i frågan om fysisk infrastruktur och i fråga om nationell policy. Ministrarna menar att detta skulle bidra till effektivare marknadslösningar men också en säkrare utveckling för medlemsländerna, som då inte måste förlita sig i samma utsträckning på utländska leverantörer.
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar