SVERIGE: Det finns uppenbara fördelar med den samordnade länsförvaltningen på Gotland menar Sven-Erik Österberg, kommun- och finansmarknadsminister. Bland annat nämns att den statliga förvaltningen uppnått vissa synergieffekter och genom den nuvarande organiseringen kan behålla sin höga kvalité och kompetensnivå.

Den viktigaste aspekten är enligt honom att länet på det här sättet kunnat behålla viktiga statliga funktioner inom länets gränser vilket annars inte varit givet. Ministern vill nu förlänga den försöksverksamhet som påbörjades 1998 och som nu får nytt stoppdatum; år 2010. Ett av motiven till det nya datumet är att man inte vill föregripa Ansvarskommitténs förslag. I dag ingår utöver länsstyrelsen även Skogsstyrelsen samt länsarbetsnämndens verksamheter.
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar