SVERIGE: Kompetens- och arbetskraftsförsörjning bör säkerställas i såväl hög som lågkonjunktur. Det är krav som kommit fram i dialoger mellan näringsdepartementet och regionala företrädare. Inom flera län arbetas det med att skapa regionala plattformar för kompetenssamordning.