GOBALT: Morgondagens agenda för kommuner, regioner och hela nationer sätts globalt och sker på ett djupare plan än vi i dag ser. Finska kommunforskningscentralen tittat närmare på tre temaområden genom en megatrendbedömning där över 6000 personer deltagit, och funnit sex tydliga förändringstrender som man nu presenterar.
Det första temat var världsekonomin och globaliseringen. Den andra var konsumenter, användare och marknaden. Som tredje tema: teknologi och innovationer. De trender som vaskats fram handlar först och främst om sökandet efter ny teknologi och nya logistiksystem är mer intensiva än tidigare för att klara dagens och morgondagens transportbehov. Anledningen är att hela marknadstänkandet bygger på rörlighet och flexibilitet. Samtidigt ändras människors och samhällets värderingar och vi kommer ändra vårt konsumtionsmönster, från varuproduktion till mer av tjänster. Här växer också kraven på nya innovationer. Men våra liv kommer också allt mer delas upp i arbets- vardags- och fritidsliv som styrs av olika logiska mönster där arbetslivet är mest reglerat och fritiden minst. Det är också på fritiden som vi förväntas konsumera allt mer.
Som en fjärde trend pekas därför de globala konsumentrörelserna ut som en växande påtryckargrupp som genom aktiva val när det gäller konsumtion och livsstil påverkar de stora producenterna. Här kommer energi- och miljöbranscherna leda utvecklingen, men utvecklingen sprider sig globalt till alla andra marknader. Som sista trend pekar man på en till synes motstridig utveckling nämligen en mer återhållsam livsstil samtidigt som konsumtionen ökar. De två områdena nano- och bioteknologi förväntas ge lösningarna på många problem genom att stå för flera större tekniska genombrott och finnas inbakade i morgondagens vardagslösningar.
 
Läs mer: 
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar