Visionsstyrd stadsplanering gör att den nya stadsdelen Norra Sigtuna redan är väl förankrad bland invånarna. Efter ett års dialog mellan politiker, byggare och medborgare ska Sigtunaborna nu rösta om byggplanerna i ett stort rådslag.

Mineraft CC BY colmmcsky
Mineraft CC BY colmmcsky

Planen för Sigtunas nya stadsdel bär invånarnas signatur. Sigtunaborna har arbetat vid sidan av kommunen och byggbolaget NCC, och nu är det de som avgöra om visionen också ska bli verklighet.

Visionsstyrd stadsplaneringsprocess är den formella benämningen på det omfattande pilotprojekt som pågår i Sigtuna, norr om Stockholm. Under ett år har invånarna deltagit i kommunens och NCC:s arbete med att ta fram en vision för en ny stadsdel i norra delen av Sigtuna.

På måndag i nästa vecka börjar det rådslag där alla Sigtunaborna som fyllt 16 år får rösta ja eller nej till förslaget om hur Norra Sigtuna stad ska utvecklas. Rådslaget pågår från måndagen den 27 maj klockan 00.00 till måndagen den 3 juni 23.59.

Det här sättet att bygga kommer att bli allt vanligare. Människor måste få vara med och påverka de områden där de själva ska bo

säger Kim Hultén, projektchef på NCC. De återkommande kontakterna med flera hundra invånare har varit lärorika och genererat en mängd kunskaper som projektledningen inte fått fram på egen hand, framhåller Kim Hultén. Det handlar om lokalkännedom, historiska kopplingar och önskemål om serviceutbud.

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att de förslag arbetet utmynnat i är affärsmässigt bärkraftiga och kan bli verklighet

750 bostäder

Byggbolaget är en av initiativtagarna till utvecklingen av så kallad hållbarhetscertifiering av stadsdelar (HCS). Ett sådant certifieringssystem som omfattar social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet prövas i Norra Sigtuna.

Vi vill utveckla städer och områden med en mix av högpresterande miljöcertifierade bostäder och kommersiella lokaler

säger Kim Hultén. Det nya området vid Pilsborondellen i norra Sigtuna är planerat för cirka 750 bostäder. I projektets egen videofilm konstaterar arkitekten Jan Ytterborn att rondellen är det första den som besöker Sigtuna möts av:

– Området blir oerhört viktigt som port in i Sigtuna. Nära rondellen hoppas vi kunna ha en handelsträdgård, ett bageri och andra välkomnande inslag, säger han i filmen.

Inte bara äldre

Det är inte först gången Sigtuna kommun håller rådslag. Sedan 2005 har det blivit 15 stycken i olika stadsbyggnadsfrågor. Till skillnad från i de övriga har invånarna den här gången redan på ett tidigt stadium fått chansen att delta i utformningen av förslaget.

Staden har också vaskat fram förslag via en särskild tävling för ungdomar, en hemsida och två medborgarforum. Till det andra forumet, som hölls i början av maj, kom över 60 Sigtunabor för att diskutera utformningen av Norra Sigtuna. Bland annat fördes en dialog om det sociala livet, verksamhet och handel och småskalig stadsutveckling.

– I början var det framför allt personer i 50-årsåldern och uppåt som engagerade sig, men efter hand har även många yngre deltagit, säger Kim Hultén.

Efter rådslaget nästa vecka väntar arbetet med att ta fram en detaljplan, något som Kim Hultén tror kommer att gå snabbare än vanligt eftersom medborgarna redan varit med och påverkat arbetet. Byggstarten är planerad till början av 2015.

Lämna en kommentar