Nordic Built Challenge har nu gått in på det sista varvet i och med att de fem finalisterna i tävlingen har utsetts. Det handlar om en öppen och interdisciplinär tävling i design som syftar till att stimulera innovation och utveckling av hållbart byggande. Vinnaren får en prissumma på en miljon norska kronor och ett konsultavtal med möjlighet att förverkliga sitt projekt.

Ellebo Garden Room

Onsdagen den 11 september inleddes finalronden i Nordic Built Challenge i och med att de fem kvarvarande finalisterna i tävlingen korades. Det hela skedde under minst sagt högtidliga former i samband med den pågående Ekobyggmässan Sweden Green Building Conference i och med att Näringsdepartementets statssekreterare Marita Ljung var på plats och agerade officiant. De fem finalisterna representerar vart och ett av de nordiska länderna och har fått kämpa sig fram i ett startfält som från början bestod av inte mindre än 171 olika tävlingsbidrag. Finalen i Nordic Built Challenge kommer att ske i Stockholm den 17-18 oktober under Nordiska ministerrådets möte. Vinnaren i tävlingen kommer att koras då och få en nätt liten prissumma på en miljon norska kronor. Priset delas ut av näringsminister Annie Lööf (C). Utöver detta så innebär segern att vinnaren får ett mycket lukrativt konsultavtal med ägarna av de fem byggnaderna som utgör själva objekten i tävlingen. På så sätt får vinnaren en helt unik möjlighet till att kunna förverkliga sitt projekt.

Nordic Built Challenge är en öppen och interdisciplinär tävling i design som syftar till att stimulera innovation och utveckling av hållbart byggande i de fem nordiska länderna. Enkelt och en smula vanvördigt uttryckt så skulle man kunna säga att det handlar om en tävling som till viss del har lånat sitt upplägg från TV4-profilen Ernst Kirchsteigers programserie Sommar med Ernst. Nordic Built Challenge är med andra ord en designtävling där de tävlande ska renovera en redan existerande byggnad. Nordiska ministerrådet lanserade denna tävling 2012 som en del av sitt arbete med att främja klimatvänligt och hållbart byggande. Det här är ett projekt som rent praktiskt administreras av Nordisk Innovation, som i sin tur är en institution som är direkt underställd Nordiska ministerrådet.

Det är inte utan att man som läsare blir imponerad när man tar del av hur de olika tävlande bidragen i finalen av Nordic Built Challenge ser ut. För att ta några exempel så handlar det nämligen om allt från solskorstenar, isförvaring och återvunnet material till gröna balkonger och lösningar på hur förmånliga bostäder kan renoveras på ett både hållbart och skalbart sätt utan att hyrorna för den skull höjs orimligt mycket eller att de som bor i dem måste flytta därifrån.

Det bidrag som vann den svenska delen av tävlingen Nordic Built Challenge går under namnet Fittja People´s Palace och kan enligt teamet bakom bidraget – NCC Construction och arkitektkontoret Spridd – mycket väl vara en hållbar lösning på den gäckande miljonprogramsfrågan. Det handlar om ett koncept som pekar på olika möjligheter rent ekonomiskt för de boende att kunna bo kvar i ett hus som har genomgått en omfattande renovering. Ett koncept som med enkla medel kan anpassas till andra hus runt om i Sverige som också ingår i det så kallade miljonprogrammet.

Från Norge kommer ett bidrag som har fått namnet Urban Mountain. Här handlar det om ett högrest torn mitt i centrala Oslo som ska renoveras och även byggas till. 50 000 kvadratmeter ska bli en total yta på 79 000 kvadratmeter där det gröna klimattänkandet sitter i högsätet.

Danmarks bidrag kallas för Ellebo Garden Room och går ut på att man har förvandlat området i och kring en existerande fastighet till en levande, produktiv och ekologiskt grönskande trädgård.

Cape Green är namnet på Islands finalbidrag till Nordic Built Challenge och tar sin utgångspunkt i det lilla örikets särpräglade och karga naturförhållanden. Det handlar helt enkelt om att skapa en arbetsplats som inte bara är ett sterilt kontorslandskap utan en inspirerande miljö där människor som jobbar där ska kunna mingla och umgås med varann på ett avslappnat och naturligt sätt.

Finland utmanar de andra fyra finalisterna i Nordic Built Challenge med ett bidrag som man har valt att kalla för Equilibrium och som kortfattat handlar om ett projekt som syftar till att förvandla en traditionell byggnad till ett attraktivt och brusande nav som ska beröra hela den intilliggande omgivningen. Equilibrium är ett engelskt uttryck som på svenska kan översättas med balans.

Lämna en kommentar