DANMARK: Inför FN:s toppmöte i Köpenhamn i december har regioner och kommuner fått bråttom att profilera sig som klimatsmarta. På Själland har de gått samman i en klimatpakt som undertecknades tisdagen den 20 oktober. Pakten innebär en förpliktelse att reducera utsläppen av koldioxidgaser med mer än 20 procent fram till 2020.   

– Genom pakten visar vi att vi  kan bidra till den internationella klimatdebatten och samtidigt göra en så global fråga som klimatet helt konkret för den enskilde medborgaren, säger Henning Jensen, borgmästare i Næstved och värd för ceremonin.
Pakten undertecknades av 14 borgmästare, som representerar lika många själländska kommuner och ceremonin övervakades av en representant för EU, som initierat ”Den europeiska borgmästarpakten”.
Samtidigt undertecknade Region Själland ett avtal med  Kommunekontaktrådet (KKR), kommunernas lokala organisation, om att gemensamt få en stöttande struktur på plats.
 
Nästan alla är med
Endast tre kommuner på Själland har ställt sig utanför pakten, men två av dem har meddelat att de överväger att gå med senare. Hittills har mer än 800 kommuner över hela Europa anslutit sig till borgmästarpakten.
Det samarbete som nu förverkligas är så nytt att det först har kunnat beredas i regionen och i KKR under

augusti. Kommunerna har i verkligheten bara haft en och en halv månad på sig att överväga om de ska skriva under.

– Det är överraskande och flott att så många kommuner har kunnat fatta beslut om att gå med på den korta tid

som funnits till förfogande, säger Jens Stenbæk, vice borgmästare i Holbæk och ordförande i KKR.

 
Pengar att hämta
I Nordeuropa är Region Själland och KKR hittills ensamma om ett avtal av den här typen. Avtalet öppnar för en möjlighet att söka ekonomiskt stöd i EIB, den europeiska investeringsbanken.
 
Källa: www.zealanddenmark.eu
 
Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Anne Wollter
Lämna en kommentar