SVERIGE / FOLKHÄLSA: –Länge har vi känt till hur viktig folkhälsan är för regionernas utveckling men även det omvända, nämligen hur utvecklingen i en region påverkar folkhälsan. Nu gäller det att para ihop de två på ett bra sätt, säger Regio Skånes folkhälsostrateg Tommy Aspegren, som dessutom är projektledare för det nationella samarbetsprojektet ”Folkhälsa och regional utveckling i samverkan”, (FRUSAM).
När projektet startade i januari 2009 så hade Statens Folkhälsoinstitut, Region Skåne, Västra Götalandsregionen och Regionförbunden i Uppsala och Halland samt Jämtlands läns landsting valt att haka på. Från och med årsskiftet 2009 / 2010 så har även Norrbottens läns landsting och Regionförbundet Östsam samt statens tillväxtanalys visat intresse.
– Samarbetsprojektet växer och det är roligt. Samtidigt har vi ställt frågan till de nya medlemmarna om vad de egentligen vill få ut. Då kommer det fram att man vill veta mer om hur man kan göra i praktiken, säger Skånes folkhälsostrateg.
Tommy Aspegren berättar att man i Norrbotten länge tänkt göra en kartläggning av hur man i olika delar av landet gör för att få in folkhälsoperspektivet i det regionala utvecklingsarbetet.  
– Regionförbunden i Östergötland och Uppsala har sagt att de vill veta mer om hur de konkret ska arbeta in folkhälsoperspektiven i sina nya regionala utvecklingsplaner, så det blir ett av våra arbetsområden under 2010, säger Aspegren.
Och vad har det här arbetet inneburit konkret för er del inom Region Skåne?
– Det allra tydligaste exemplet är nog att folkhälsoarbetet organisatoriskt knutits till området regional utveckling – inte till sjukvården. Det är ju en tydlig markering.

 

Länk till presentation av FFRU (föregångaren till FRUSAM): 
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar