SJUKVÅRD / HÄLSA: – Genom det här projektet vill vi flytta ut delar av vårdcentralens verksamhet ut till medborgarna och patienterna, det säger Carl-Johan Westberg, ansvarig för satsningen Framtidens innovativa arbetssätt inom vård och omsorg” (FIA) i Bodens kommun.
Enligt honom kan de konkreta förändringarna handla om videomöten mellan vårdtagare och vårdgivare, att kunna chatta med läkare och att patienten får enklare tillgång till recept, provsvar, journaler och annat via internet.
Den lokala vårdcentralen får på det här sättet en möjlighet att nå sina medborgare i kommunen på ett helt nytt sätt.
– Jag ser stora möjligheter att omsätta våra kommande erfarenheter så att vi enklare kan möta behoven ute i vår glest befolkade region, säger han.
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar