Innovationsslussen fångar upp medarbetarnas idéer i Västra Götalandsregionen. - Målet är att få en mer innovativ hälso- och sjukvård, säger projektledaren Marika Hellqvist Greberg. 

Bättre vård för patienterna och gynnsammare arbetsvillkor för personalen. Det är syftet med de innovationer som hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen försöker få de anställda att bidra till. Projektet Innovationsslussen startade 2010 och ska pågå till augusti 2013.
Nu prövar vi olika modeller, men på sikt ska det här bli en permanent verksamhet
säger Marika Hellqvist Greberg, som leder projektet.  Innovationsslussen har knutit till sig sju så kallade idétransportörer, som använder 20 procent av sin arbetstid till att fånga upp anställdas innovationsidéer. Bland transportörerna finns till exempel sjuksköterskor och arbetsterapeuter.
– Det är personer som möter de anställda mitt i vardagen och brinner för idéutveckling. De har själva erfarenhet av innovationsarbete, säger Marika Hellqvist Greberg.

Brett spektrum

Västra Götalandsregionen har i flera år arbetat för att bli bättre på att ta vara på idéer och innovationer inom hälso- och sjukvården. Innovationsslussen uppmuntrar medarbetarna att komma med olika former av förbättringslösningar. Det kan vara allt från nya system för att hantera journaler, till verktyg som underlättar bäddning av sängar. Marika Hellqvist Greberg betonar att det inte handlar om verksamhetsutveckling av det slag som ingår i det ordinarie arbetet. De idéer som Innovationsslussen väljer att gå vidare med ska tillföra något nytt och i bästa fall kunna användas inom flera olika delar av hälso- och sjukvården.
Samtidigt konstaterar hon att den hårda arbetsbelastningen gör att det inte är lätt frigöra tid för personalen att tänka innovativt. En tanke med projektet är därför att den medarbetare som kläcker en bra idé ska kunna använda en del av sin arbetstid till att utveckla sin idé. Resulterar den i en produkt som är kommersiellt gångbar ska den anställde också kunna få del i vinsten.
– Vi försöker skapa en attitydförändring hos personalen och få medarbetarna att se värdet av att jobba på det här sättet. Men det gör man inte i en handvändning, säger Marika Hellqvist Greberg.
Marika Hellqvist Greberg
App i mobilen
Några idéer från medarbetare har redan resulterat i användbara innovationer, bland annat en mobil-app med information om ovanliga diagnoser inom munhälsan. Appen är utvecklad av medarbetare vid Mun-H-Center inom folktandvården i Västra Götaland.
– Appen skapar ett mervärde för både patienter och personal inom tandvården, säger projektkoordinatorn Mats Frid.
Ytterligare några idéer ligger för närvarande för beredning i Innovationsslussen. Mats Frid räknar med att det tar mellan ett halvår och ett och ett halvt år från det att en bra idé är identifierad tills den kan förverkligas.
– Vi satsar på det vi tror kan skapa en mer patientsäker och kostnadseffektiv vård, säger Mats Frid.
Projektet ska också förstärka hälso- och sjukvårdens kontakter med näringslivet, högskolan och regionens övriga innovationsarbete. Finansiärer är statliga Vinnova och Västra Götalandsregionen.
Torbjörn Tenfält
Lämna en kommentar