SKANDINAVIEN/ ÖSTERSJÖN: Om unga människor slutar tro att deras drömmar kan förverkligas på landsbygden så kommer de inte att engagera sig i samhällsutvecklingen. Därför måste förutsättningar skapas så att de vågar hoppas och att de känner att de räknas när vuxna skapar nya visioner. Dessa slutsatser drogs då det nätverk för landsbygdsfrämjande organisationer, sammankopplade via Östersjöstrategin, möttes i slutet av oktober.
En idé som man tog fasta på var att, i samarbete med ungdomar, forskare och praktiker, samla de ungas framtidsbilder från alla länder runt Östersjön. Insamlingen kan till exempel ske via så kallade innovationsverkstäder, menar Hans-Olof Stålgren som deltog för det svenska Landsbygdsnätverkets räkning. Ett genomförande blir aktuellt först under senhösten nästa år.
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar